Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Rodzina:

Działalność przed PSD: Władysław Witczak z Bieździadowa w 1909 roku został wybrany do Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Żerkowie.

Działalność po PSD: W 1921 r. został Prezesem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Żerkowie. W latach 20. XX w. był członkiem zarządu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Żerkowie, a także stał na czele Koła Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” w Bieździadowie. W latach 30. był prezesem Kółka Rolniczego w Żerkowie [Sprawozdanie Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych za okres od 1.I.1931 r. do 31.III.1932 r.]. W lipcu 1938 r. wszedł w skład Komitetu Honorowego Zjazdu V Okręgu Chórów, zorganizowanego przez żerkowskie Koło Śpiewu „Lutnia”. Po II wojnie światowej Bank Ludowy w Żerkowie wznowił swoją działalność i Władysław Witczak ponownie został wybrany na prezesa Rady Nadzorczej. Był on również członkiem Rady Kasy Banku. W 1963 r. został też wybrany do Rady Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej.

Bibliografia:

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005;

R. Rogacki, Dzieje ziemi żerkowskiej od roku 1891 do chwili obecnej. Kontynuacja dzieła ks. Maksymiliana Łukaszewicza, Żerków 2012.