Wykaz skrótów

Wykaz skrótów:

 

Skrót

Opis bibliograficzny

PC PTPN Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007,  red. Pihan-Kijasowa A., Poznań 2008.
KMP Kronika Miasta Poznania, Poznań 1923-
KSwW Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny, t. I Gniezno 1992, t. II-IV Gniezno 2007-2009
SBKSwP Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, red. Bender R.,  Lublin 1994
SBPW Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich, red. Czubiński A., Polak B., Poznań 2002
WSB Wielkopolski słownik biograficzny, red. Gąsiorowski A., Warszawa 1981
ZP Ziemianie polscy XX wieku, Warszawa 1992-2016
PSB Polski słownik biograficzny, 1935-
PWB Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, red. Polak B., Poznań 2005-2012
PW Przegląd Wielkopolski, Poznań 1997-
BSB Bydgoski Słownik Biograficzny, red. Błażejewski S., Bydgoszcz 2006
SBWMP Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku, Warszawa 1983
STNP Gucia D., Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909, Poznań 2017
SSTG Paluszkiewicz M, Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850-1918, Poznań 2000
PSRP Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, red. Kunert A., Warszawa 1998-2009
ŚSB Śląski Słownik Biograficzny, red. Kantyk J., Katowice 1977-1981
ŚSBn Śląski Słownik Biograficzny seria nowa,  red. Fazan M., Serafin F., Katowice 1999-
WrzesSB Śliwczyński W., Wrzesiński Słownik Biograficzny, Września 2002

 

 

Cyfry rzymskie przy skrótach oznaczają numer tomu, w nawiasie nazwisko autora biogramu.

W przypadku czasopisma podany jest rocznik, numer i rok.