O bazie delegatów

Baza delegatów na Sejm ukazuje schematyczne biogramy osób w nim uczestniczących, ich losy przed, na i po Sejmie.

Pierwsza odsłona Bazy delegatów nastąpiła w czasie obrad II Kongresu Towarzystw Naukowych w Poznaniu 14 września 2018 r. W miejscu obrad, a zatem w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otwarto wystawę prezentującą delegatów z powiatu jarocińskiego, następnego zaś dnia o delegatach z powiaty wrzesińskiego, w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

Obecnie przygotowujemy kolejne wpisy w Bazie delegatów, a także pracujemy nad słownikiem biograficznym delegatów. Wdzięczni będziemy za wszelkie informacje, dokumenty, fotografie, dotyczące Sejmu i delegatów przekazane na adres PTPN (61-729 Poznań, ul. S. Mielżyńskiego 27/29; a.gulczynski@ptpn.poznan.pl). Umożliwią nam one uzupełnianie brakujących danych.

Delegatów można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki, a także według zestawienia (w osobnych zakładkach) alfabetycznego oraz według powiatów oraz terytoriów, które reprezentowali na sejmie. W drugiej z nich znajduje się również zestawienie osób, które uczestniczyły w Sejmie w charakterze ekspertów lub delegatów, choć nie zachowały się informacje o sposobie ich wyboru.
W zamieszczonym obok wykazie zestawiono wszystkie skróty stosowane w biogramach.

Rozpoczęcie budowy bazy możliwe było dzięki finansowemu wsparciu miasta Poznania