Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Rodzina:

Działalność przed PSD: Zamieszkały w Bieździadowie

Bibliografia:

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005