Pleszewski

Felicki {Feliński} Jan ks. (w opracowaniu)

Frencel {Trenda}  Michał (w opracowaniu)

Głowiński [Kazimierz] ks. dr (w opracowaniu)

Ka[s]perski Jan (w opracowaniu)

Komorniczak Fr[anciszek] (w opracowaniu)

Kurka Kasper (w opracowaniu)

Niesiołowski K[azimierz] ks. (w opracowaniu)

Skowroński Fr[anciszek] (w opracowaniu)

Suchocka {Suchowiakowa} Anna (w opracowaniu)

Szenic Artur (w opracowaniu)

Szymoniak Woj[ciech] (w opracowaniu)

Witkowski Piotr (w opracowaniu)