ks. Kazimierz Niesiołowski

Na PSD reprezentował: powiat pleszewski

Data urodzenia: 06/02/1872

Miejsce urodzenia: Mrocza

Data śmierci: 05/11/1949

Miejsce śmierci: Pleszew

Rodzina:

Ojciec: Andrzej, dzierżawca dóbr ziemskich

Matka: Helena z Bogusławskich

Inni krewni:
(Bratanek) Andrzej Niesiołowski (1899–1945), socjolog, działacz katolickiego ruchu społecznego.

Wykształcenie: Gimnazjum w Bydgoszczy (1883–1892), seminarium duchowne w Poznaniu i Gnieźnie (1892–1896)

Działalność przed PSD: Wikariusz (od 1896) i proboszcz (od 1900) w Pleszewie. Twórca pierwszego ogrodu jordanowskiego w Wielkopolsce (1901), animator życia narodowego w Pleszewie i inicjator wielu przedsięwzięć, czołowy działacz ruchu abstynenckiego w Wielkopolsce. Współorganizator Związku Księży Abstynentów na Archidiecezję Gnieźnieńską i Poznańską (1902) i jego długoletni prezes. Współtwórca Tow. Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholowych „Wyzwolenie” (1905). Od 1904 r. redaktor „Miesięcznika dla Popierania Ruchu Wstrzemięźliwości”, połączonego później z pismem „Świt”. Co najmniej od 1905 r. związany z Ligą Narodową. Działał w Katolickim Tow. Robotników Polskich, Związku Towarzystw Przemysłowych, Tow. Czytelni Ludowych. Zaangażowany w działalność Banku Pożyczkowo-Spółdzielczym w Pleszewie. Członek PTPN.

Polski Sejm Dzielnicowy: W 1918 r., z polecenia Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, założył tajny Komitet Obywatelski w Pleszewie. Stanął na czele Rady Ludowej na Powiat Pleszewski i kierował przejęciem władzy przez Polaków. Na posiedzeniu plenarnym zgłosił wniosek w sprawie wysłania telegramów do władz i mieszkańców Krakowa, Wilna i Warszawy.

Działalność po PSD: Doprowadził do wybudowania w Pleszewie domu parafialnego (1934), w którym była m.in. duża sala widowiskowa i muzeum regionalne W czasie wojny aresztowany przez gestapo (1941) i uwięziony w Forcie VII w Poznaniu, następnie umieszczony w obozie przejściowym dla księży w Bojanowie i w końcu wysiedlony (1942) do Warszawy. Po wojnie powrócił do Pleszewa.

Miejsce spoczynku: Pleszew, cmentarz parafialny przy ul. Kaliskiej, główna aleja

Odznaczenia i wyróżnenia: Krzyż Niepodległości (1932), krzyż oficerski orderu Polonia Restituta (1935), prałat domowy Jego Świątobliwości (1929), honorowy obywatel Pleszewa

Formy upamiętnienia: Popiersie w sali widowiskowej Domu Parafialnego im. ks. Piotra Skargi w Pleszewie; tablica pamiątkowa na kościele farnym w Pleszewie (1974), nazwisko wymienione wśród trzech pleszewian na pomniku 700-lecia Pleszewa (1983). Jego imię nosi Rodzinny Ogród Działkowy (1949) oraz jedna z ulic w Pleszewie (1986).

Publikacje i dzieła własne: Liczne publikacje dotyczące ruchu abstynenckiego, wychowania dzieci, ogrodów jordanowskich, działalności społecznej i patriotycznej, a także wspomnienia: Szkice i sylwetki z przeszłości Pleszewa (Pleszew 1938). Bibliografia publikacji w: SPTK (M. Banaszak) oraz A. Gulczyński, Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski 1872–1949, Pleszew 1995. Zbiorowy reprint prac: Dzieła wybrane księdza prałata Kazimierza Niesiołowskiego wydane w 60. rocznicę śmierci tego zacnego kapłana, honorowego obywatela Pleszewa, Pleszew 2009.

Bibliografia:

PSB XXIII (Andrzej Wędzki);
WSB (Andrzej Wędzki);
SPTK (Marian Banaszak);
KSwW II (Edward Nawrot);
SBKSwP II (Stanisław Gajewski);
PC PTPN;
A. Gulczyński. Ogród jordanowski, dom parafialny i ogrody działkowe – dzieło ks. Kazimierza Niesiołowskiego, Pleszew 1993;
A. Gulczyński, Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski 1872-1949, Pleszew 1995;
A. Gulczyński, Udział Pleszewian w Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918), „Rocznik Pleszewski” 2005, s. 72–78.

Źródło ilustracji:

przykładowe źródło