Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Miejsce urodzenia: Antonin

Miejsce śmierci: Bieździadów

Rodzina:

Działalność przed PSD: Przyjęła pod opiekę i do nauki pracy w gospodarstwie rolnym kilka dziewcząt, co dało początek jej działalności oświatowo-charytatywnej. Wsparła organizacyjnie i finansowo miejscowy komitet budowy kaplicy, która została oddana wiernym i poświęcona w 1911 r.

Działalność po PSD: W okresie międzywojennym aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno-politycznym w Żerkowie i Bieździadowie, m.in. w pracach Komitetu Budowy Pomnika Poległych w 1914–1918 i 1919–1920 (odsłonięty w Bieździadowie w 1925 r.). Była współzałożycielką Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Działała w Kole Włościanek w Żerkowie. Wspierała charytatywnie działalność zakonnic w Żerkowie i w latach 1935–1938 zakon franciszkanów w Jarocinie.

Miejsce spoczynku: Cmentarz parafialny w Żerkowie

Bibliografia:

PW nr 1(95) 2012 (Jan Jajor)

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 19181918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005

 

Źródło ilustracji:

J. Jajor, Sarbinowska Agnieszka, „Przegląd Wielkopolski” 2012, nr 95