Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Data urodzenia: 23/07/1869

Miejsce urodzenia: Radawnica

Data śmierci: 27/03/1944

Miejsce śmierci: Jaraczewo

Rodzina:

Ojciec: Jakub Przybył

Matka: Franciszka z d. Bocian

Dzieci: Józef, Jan, Franciszka, Teofila (1), Józefa, Władysława, Stanisław, Marian, Joanna (2)

Inni krewni:
Teofila Szymaniak (żona 1), Marianna Jarecka (żona 2)
Franciszek, Agnieszka Koterba (rodzeństwo)

Działalność przed PSD: Rolnik, działacz społeczny. Urodzony na Pomorzu działał już tam na rzecz zachowania polskości. Dorobił się majątku, organizując wyjazdy robotników sezonowych do Niemiec. Załatwiał im pracę, noclegi i wyżywienie. Eksportował do Niemiec produkty żywnościowe, początkowo zboże, a później kaszę. Za zarobione pieniądze kupił ziemię i wybudował dom w Łukaszewie. Współorganizował zebrania wiejskie w kampaniach wyborczych w latach 1903–1919.

Działalność po PSD: Był aktywnym działaczem w Jaraczewie, m.in. skarbnikiem w miejscowym Kółku Rolniczym od 1937 r. W czasie II wojny wraz z rodziną został wysiedlony przez Niemców ze swojego gospodarstwa.

Miejsce spoczynku: Cmentarz w Jaraczewie

Bibliografia:

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005

R. Idziak, Historia jednego życia – wspomnienia, Jarocin 1982, t. 1 (maszynopis w Muzeum Regionalnym w Jarocinie).

Źródło ilustracji:

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie