Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Data urodzenia: 25/05/1877

Miejsce urodzenia: Mądre (pow. średzki)

Data śmierci: 03/12/1929

Miejsce śmierci: Biezdrowo

Rodzina:

Ojciec: Michał, rolnik

Matka: Jadwiga z d. Bielska

Wykształcenie: Ukończył gimnazjum w Śremie, studiował teologię w seminariach poznańskim i gnieźnieńskim, święcenia kapłańskie uzyskał w 1902 r.

Działalność przed PSD: Wikariusz w Jankowie Zaleśnym (dek. obornicki), od początku 1904 r. w Odolanowie (dek. ostrowski). Od 1 lipca 1908 r. proboszcz w Panience (dek. borecki), od 15 listopada 1909 r. w Jaraczewie (dek. borecki). Jako wikariusz w Odolanowie wstąpił do powstałej w 1905 r. organizacji polskiej „Straż”. W Jaraczewie założył wspólnie z właścicielem ziemskim, Bogdanem Trzebińskim z Chytrowa, Tow. Gimnastyczne „Sokół” (1911). W 1918 r. założył tam również Tow. Młodzieży Polsko-Katolickiej (męskiej), należał do zarządu Spółki „Rolnik”, w 1916 r. był wiceprezesem rady nadzorczej tej spółki. Kierował ponadto Bankiem Ludowym w Jaraczewie jako dyrektor. Od 1908 r. uczestniczył w polskim ruchu wyborczym. Brał udział w pracach niepodległościowych, współtworząc polskie siły porządkowe pod koniec I wojny światowej w Jaraczewie i w powiecie. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego wygłaszał płomienne kazania zachęcające do udziału w walce o niepodległość Polski.

Działalność po PSD: Udzielał się też w wolnej Polsce, np. 21 kwietnia 1919 r. przemawiał na wiecu w Cerekwicy zorganizowanym przez proboszcza Jana Zwickerta dla pozyskania członków do nowego Narodowego Stronnictwa Ludowego. Od początku 1920 r. był proboszczem w Biezdrowie (dek. wroniecki). W 1920 r. był także założycielem i patronem Stowarzyszenia Młodych Polek w Biezdrowie.

Miejsce spoczynku: Cmentarz w Biezdrowie

Bibliografia:

KSwW II (Leszek Wilczyński)
STTG

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005;

K. Pawlak,  A. Powęska, 100 lat Banku Spółdzielczego w Jaraczewie 1873–1973, Jednodniówka z okazji 100-lecia istnienia Banku, Jaraczewo 1973.