Na PSD reprezentował: powiat wrzesiński

Data urodzenia: 19/10/1882

Miejsce urodzenia: Mikstat

Data śmierci: 30/07/1960

Miejsce śmierci: Ostrzeszów

Rodzina:

Ojciec: Leon, nauczyciel

Matka: Jadwiga z d. Domańska

Dzieci: bezdzietny

Inni krewni:
Maria Anna z d. Cieplik (żona)

Wykształcenie: Ukończył gimnazjum w Ostrowie Wlkp., studiował prawo na uniwersytetach w Berlinie, Strasburgu i Wrocławiu, gdzie uzyskał doktorat (1909).

Działalność przed PSD: Przed 1914 r. osiadł we Wrześni i otworzył kancelarię adwokacką. 13 listopada 1918 stanął na czele Miejskiej Rady Ludowej, organu złożonego wyłącznie z Polaków, powołanego z inicjatywy Powiatowego Komitetu Obywatelskiego. 24 listopada 1918 przewodniczył wiecowi wyborczemu we Wrześni, został wybrany wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Ludowej. Działał również w Radzie Robotniczej i Żołnierskiej, złożonej z Polaków, Niemców i Żydów.

Działalność po PSD: W latach 20. pełnił funkcję prokuratora okręgowego w Lesznie, a na początku lat 30. piastował stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Gnieźnie. Pełnił też funkcję komisarycznego prezydenta miasta Gniezna (1933–1934). Po przejściu na wcześniejszą emeryturę prowadził notariat w Gnieźnie, był członkiem Rady Notarialnej w Poznaniu. Był członkiem Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz Rady Parafialnej Parafii pw. św. Michała w Gnieźnie. W grudniu 1939 został wysiedlony do Piotrkowa Trybunalskiego. Był czynny w sądownictwie Polski Podziemnej. W styczniu i lutym 1945 r. był więziony przez NKWD, a później przez Urząd Bezpieczeństwa w Piotrkowie i w Końskich. W marcu 1945 r. wrócił do Gniezna, gdzie ponownie utworzył kancelarię notarialną. Pod koniec lat 50. mianowano go kierownikiem Państwowego Biura Notarialnego w Nowym Tomyślu. Był członkiem komitetu redakcyjnego „Przeglądu Notarialnego”.

Miejsce spoczynku: Mikstat

Publikacje i dzieła własne: Die Haftung des Erbschaftsbesitzers, Borna–Leipzig 1909.

Bibliografia:

WrzesSB(Roman Nowaczyk);

Antoni Ciszak, Września i powiat wrzesiński w okresie powstania wielkopolskiego 1918–1919, Września 1968.

Henryk Zieliński, Mikstacki Rynek i jego dawni mieszkańcy, Mikstat 2010.

Źródło ilustracji:

Archiwum „Wiadomości Wrzesińskich”.