Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Rodzina:

Działalność przed PSD: Zamieszkały w Kurcewie.

Bibliografia:

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005

Uwagi:

W Dzienniku PSD wymieniony jako B. Krzymiński