Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Rodzina:

Działalność przed PSD: Zamieszkały w Kurcewie.

Bibliografia:
J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005

Uwagi:

W Dzienniku PSD wymieniony jako B. Krzymiński

[leaflet-map] [leaflet-marker lat=51.938663 lng=17.701571] Kurcew - miejsce zamieszkania [/leaflet-marker]