Na PSD reprezentował: powiat wrzesiński

Data urodzenia: 14/04/1880

Miejsce urodzenia: Szubin

Data śmierci: 16/01/1950

Rodzina:

Ojciec: Franciszek, woźny w landraturze

Matka: Emilia z d. Bartoszewska

Wykształcenie: Zdał maturę w gimnazjum w Nakle (1899), po studiach w seminarium poznańskim i gnieźnieńskim przyjął święcenia kapłańskie (1902).

Działalność przed PSD: Wikariusz w Obornikach, Kiszewie, Buku, Ostrzeszowie i Wyskoci, od 1910 r. komendarz w Chobienicach, od 1915 r. administrator parafii Gozdowo, od 1916 r. proboszcz w Grabowie (nazwanym później G. Królewskim). Aktywność społeczną rozpoczął jako działacz „Straży” oraz obrońca polskości na terenie Ostrzeszowa, gdzie zwołał m.in. wiec przeciwko ustawie wywłaszczeniowej (1908). Był dyrektorem ostrzeszowskiej spółki „Rolnik”, działał w Towarzystwie Czytelni Ludowych. W Chobienicach był patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. Był członkiem Wydziału Historyczno-Literackiego PTPN.

Działalność po PSD: Najważniejszym dziełem w parafii Grabowo było wzniesienie nowego kościoła parafialnego (1927). W latach 30. był wizytatorem nauki religii w szkołach powszechnych powiatu wrzesińskiego, w Grabowie utworzył Akcję Katolicką. Był dziekanem miłosławskim (1945–1950), administratorem parafii Nowa Wieś Królewska, deputatem w sprawach majątkowych seminarium arcybiskupiego.

Bibliografia:

KSwW II (Hieronim Szatkowski);

PC PTPN;

WrzesSB (Roman Nowaczyk);

A. Ciszak, Września i powiat wrzesiński w okresie powstania wielkopolskiego 1918–1919, Września 1968.

Źródło ilustracji:

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, fot. Franciszek Włosik