Na PSD reprezentował: powiat wrzesiński

Data urodzenia: 12/12/1869

Miejsce urodzenia: Biechowo

Data śmierci: 24/09/1960

Miejsce śmierci: Września

Rodzina:

Matka: Katarzyna Krause

Dzieci: Józefa (1899–1971), Pelagia (1903–1907), Stanisław (1905–1979), Piotr (1907–1908), Mieczysław (1908–?), Weronika (1911–?), Maria Świętosława (1912–1913), Marian (1919–?)

Inni krewni:
Agnieszka z d. Krzyżaniak (żona)

Działalność przed PSD: Robotnik fabryczny z Wrześni, działacz samorządowy, prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Polskich (od 1902 r.).

Działalność po PSD: W 1920 r. uczestniczył w tworzeniu Legii Ochotniczej Wrzesińskiej, która brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Przez trzy kadencje był radnym Rady Miejskiej we Wrześni (1919–1929). W 1930 r. wszedł w skład Komitetu Wykonawczego Obchodu Rocznicy „Cudu nad Wisłą” i [powstania] Legii Ochotniczej Wrzesińskiej.

Miejsce spoczynku: Września, cmentarz parafialny

Bibliografia:

A. Ciszak, Września i powiat wrzesiński w okresie powstania wielkopolskiego 1918–1919, Września 1968.

Informacje zebrane przez Bolesława Święciochowskiego (Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne).

Uwagi:

W Dzienniku PSD błędnie wymieniony jako ksiądz.

Źródło ilustracji:

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni