Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Data urodzenia: 14/11/1883

Miejsce urodzenia: Dziekanowice

Data śmierci: 27/11/1931

Miejsce śmierci: Kotlin

Rodzina:

Ojciec: Józef

Wykształcenie: Po ukończeniu szkoły powszechnej w Dziekanowicach uczył się w Gimnazjum w Rogoźnie, gdzie działał w Towarzystwie Tomasza Zana. W 1906 r. zdał maturę i wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie. Święcenia otrzymał w 1910 r.

Działalność przed PSD: Proboszcz w parafii św. Kazimierza w Kotlinie w latach 1916–1931. Współpracował w działalności patriotycznej z wieloma osobami, między innymi kierownikiem szkoły, Michałem Taczakiem, działaczem ludowym, rolnikiem Piotrem Szyszką (1874–1965) i Władysławem Grabskim, delegatem na PSD (zob.). W listopadzie 1918 r. wspólnie z P. Szyszką zorganizował milicję i straż obywatelską w Kotlinie. W okresie Powstania Wielkopolskiego werbował ochotników do jarocińskich oddziałów powstańczych.

Działalność po PSD: Na początku lat 20. XX w. ks. Janke pełnił również obowiązki proboszcza parafii w Magnuszewicach. Był organizatorem patriotycznych uroczystości rocznicowych na cmentarzu w Magnuszewicach przy pomniku poległych powstańców wielkopolskich, np. w 1928 r. z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległości. W okresie międzywojennym aktywnie włączał się w życie społeczno-gospodarcze Kotlina i powiatu. Pełnił funkcję prezesa rady nadzorczej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Kotlinie (1928–1931) oraz członka zarządu Spółdzielni Mleczarskiej w Kotlinie i rady nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Jarocinie.

Miejsce spoczynku: Cmentarz parafialny w Kotlinie

Bibliografia:

STNP

PW nr 3(93) 2011 (Jan Jajor)

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005.

Uwagi:

W Dzienniku PSD wymieniony jako ks. K. Janka

Źródło ilustracji:

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie