Na PSD reprezentował: powiat wrzesiński

Data urodzenia: 20/09/1873

Miejsce urodzenia: Cerekwica Stara

Data śmierci: 26/07/1953

Miejsce śmierci: Gniezno

Rodzina:

Ojciec: Bolesław, ziemianin

Matka: Maria z d. Skórzewska

Dzieci: Tomasz (ur. 1930), Maria (ur. 1931)

Inni krewni:
Maria z d. Broeckere (żona)

Wykształcenie: W 1893 r. ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Studiował prawo w Berlinie, Kilonii i Monachium.

Działalność przed PSD: Po śmierci ojca (1907) zarządzał rodzinnym majątkiem Bardo. Był w 1905 r. współzałożycielem Spółdzielni „Rolnik” we Wrześni i od 1911 r. prezesem jej rady nadzorczej. W połowie października 1918 r. wszedł w skład Powiatowego Komitetu Obywatelskiego. 24 listopada 1918 na wiecu we Wrześni został wybrany na przewodniczącego Powiatowej Rady Ludowej oraz delegata na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.

Działalność po PSD: 28 grudnia 1918 r., po opanowaniu koszar i miasta przez kompanię Straży Bezpieczeństwa, został ustanowiony starostą w miejsce dotychczasowego landrata Egona von Habera. Pozostawał na tym stanowisku do lipca 1921 r. W marcu 1920 r. stanął na czele wrzesińskiego Komitetu Obrony Śląska. W 1921 r. wszedł w skład Komitetu Bursy Gimnazjalnej, na którego czele stanął 7 kwietnia 1925 r. Położył ogromne zasługi w tworzeniu społeczno-gospodarczych podstaw powiatu. W latach 20. i 30. gospodarował swoim majątkiem w Bardzie, nadal był prezesem rady nadzorczej „Rolnika” oraz działał w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. We wrześniu 1939 r. cała rodzina została wysiedlona do Generalnej Guberni (Radomskie). Po wyzwoleniu zamieszkał w Gnieźnie. Pozbawiony majątku, znajdował się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Miejsce spoczynku: Bardo, cmentarz parafialny

Odznaczenia i wyróżnenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1926)

Bibliografia:

WrzesSB (Roman Nowaczyk)

A. Ciszak, Września i powiat wrzesiński w okresie powstania wielkopolskiego 1918–1919, Września 1968.

Uwagi:

W Dzienniku PSD wymieniony jako Franciszek Czapski

Źródło ilustracji:

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni