Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Data urodzenia: 16/03/1877

Miejsce urodzenia: Ostrzeszów

Data śmierci: 15/08/1934

Miejsce śmierci: Poznań

Rodzina:

Wykształcenie: Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Poznaniu i w Gnieźnie, otrzymując w 1900 r. święcenia kapłańskie.

Działalność przed PSD: Od kwietnia 1900 r. był krótko mansjonarzem w Łodzi (dek. bukowski) i w tymże roku przeniesiony został do Zbąszynia, był tam wikarym i II mansjonarzem. W 1902 r. został wikarym w Trzemesznie, a następnie administratorem par. w Łopiennie (dek. Św. Piotra i Pawła – Gniezno), w 1903 r. wikarym w Odolanowie (dek. ostrowski), od początku 1904 r. w Rozdrażewie (dek. koźmiński), od 1 marca 1907 r. był mansjonarzem i wikarym w Murzynowie Kościelnym (dek. średzki). W 1911 r. został proboszczem parafii w Mieszkowie (dek. nowomiejski). Włączał się czynnie w różne dziedziny życia polskiego. W maju 1914 r. na wiecu w Jaraczewie został wybrany na delegata z powiatu jarocińskiego na walne zebranie w Poznaniu. W 1912 r. zasiadał w komitecie organizacyjnym polskiej Wystawy Przemysłowej urządzonej w Pleszewie. Założył Towarzystwo Śpiewacze „Cecylia”. Od 1912 r. był dyrektorem Zarządu Banku Ludowego w Mieszkowie. Od 1914 r. członek Wydz. Hist.-Lit. PTPN.

Publikacje i dzieła własne: Mieszków, w: Przewodnik po Wystawie Przemysłowej w Pleszewie; od 15 sierpnia do 8 września 1912 r., Pleszew 1912, s. 35–38; W 1901 r. „Dziennik Poznański” opublikował jego obszerny list zawierający koncepcję zasad tworzenia związków zawodowych.

Bibliografia:

KSwW I (Hieronim Szatkowski)

SBWPW II (Hieronim Szatkowski)

PC PTPN;

STNP;

PW nr 2(80) 2008 (Jan Jajor)

Źródło ilustracji:

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie