Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Data urodzenia: 30/12/1880

Miejsce urodzenia: Żerków

Data śmierci: 12/08/1966

Miejsce śmierci: Żerków

Rodzina:

Ojciec: Antoni

Matka: Franciszka z d. Seiler

Dzieci: Aleksandra, Gabriela, Florentyna, Ewa i Antoni.

Inni krewni:
Stanisława z d. Bracka (żona)

Wykształcenie: Po ukończeniu szkoły powszechnej w Żerkowie (1894), uczęszczał do Gimnazjum w Śremie, a maturę uzyskał w Trzemesznie. Następnie podjął naukę w Szkole Technicznej (Ingenieurschule) w Ilmenau w Niemczech, którą ukończył w 1904 r.

Działalność przed PSD: Założył w Żerkowie własną firmę, Zakład Usług Rolnych M. Domagalski. Sprowadzał specjalistyczne maszyny parowe do prac rolnych w dużych majątkach ziemskich. W zakładzie prowadził też naprawę maszyn rolniczych. Był współorganizatorem wystawy przemysłowej w Pleszewie w 1912 r.

Działalność po PSD: Na początku lat 20. wyjechał do Białej Podlaskiej, gdzie prowadził podobne przedsiębiorstwo jak w Żerkowie. Ze względu na kryzys gospodarczy lat 30. zrezygnował z prowadzenia firmy i przeprowadził się do Lidy, gdzie objął funkcję dyrektora szkoły mechanicznej. Później pracował w fabryce samolotów w Lublinie jako główny mechanik. Lata okupacji przeżył w Generalnej Guberni. Po wyzwoleniu Żerkowa wrócił w rodzinne strony i początkowo pracował w swoim zakładzie mechanicznym.

Miejsce spoczynku: Żerków, cmentarz parafialny

Bibliografia:

PW nr 1(95) 2012 (Jan Jajor)

STNP

J. Jajor, Śpiewactwo na ziemi jarocińskiej, Jarocin 2001;

J. Jajor, Powiatowa Rada Ludowa w Jarocinie (1918-1919), „Fakty Jarocińskie”, 2004 , nr 50;

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005;

Przewodnik po Wystawie Przemysłowej w Pleszewie; od 15 sierpnia do 8 września 1912 r., Pleszew 1912.

„Orędownik”, 1918, nr 272.

Uwagi:

W Dzienniku PSD wymieniony jako M. Domagalski

Źródło ilustracji:

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie