Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Data urodzenia: 29/09/1875

Miejsce urodzenia: Kotlin

Rodzina:

Dzieci: Tomasz (ur. 1899), Katarzyna (ur. 1901), Franciszka (ur. 1903), Andrzej (ur. 1915)

Inni krewni:
Józefa z d. Mróz (żona)

Działalność przed PSD: Robotnik w folwarku Kotlin-Waliszew.

Bibliografia:

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918– 1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005.