Na PSD reprezentował: powiat jarociński

Data urodzenia: 03/10/1855

Miejsce urodzenia: Jarocin

Data śmierci: 24/09/1942

Miejsce śmierci: Końskie

Rodzina:

Ojciec: Piotr

Dzieci: Narcyz (zm. 1937), dziennikarz; Łucjan (zm. 1950), bankowiec; Apoloniusz (zm. 1977), Euzebiusz (zm. 1977), kupiec; Arkadiusz (1894–1918), poległ na froncie zachodnim we Francji; Jolanta (zm. 1984), Agrypina (1907–1944), Antonina (zm. 1985), Jadwiga (ur. 1895), od 1920 r. zamężna Adamska.

Inni krewni:
Kazimiera z d. Jagsch (żona)

Wykształcenie: Po ukończeniu szkoły powszechnej w Jarocinie uczęszczał do Gimnazjum w Trzemesznie.

Działalność przed PSD: Po zdobyciu zawodu kupieckiego otworzył przy wydatnej pomocy ojca sklep kolonialny na jarocińskim rynku. Wkrótce nabył hotel i restaurację „Victoria”. W dużej sali odbywały się od końca XIX w. liczne zebrania przedwyborcze oraz posiedzenia polskich organizacji. Na początku XX w. został wybrany do Rady Miejskiej w Jarocinie i jako jedyny Polak zasiadał w niej do odzyskania niepodległości.

Działalność po PSD: W listopadzie 1918 r. objął funkcję burmistrza Jarocina z nominacji Rady Robotniczo-Żołnierskiej. Piastował ten urząd do momentu, gdy obowiązki te objął w październiku 1919 r. wybrany na to stanowisko Jan Figna. Podczas powstania znajdowały się w „Victorii” magazyn broni i siedziba Rady Robotniczej, a także Powiatowej Rady Ludowej. Urząd burmistrza pełnił zastępczo także w latach 1924–1925. Po wybuchu II wojny światowej Basiński został osadzony w obozie przejściowym w Cerekwicy k. Jaraczewa, a potem wywieziony do Generalnej Guberni.

Odznaczenia i wyróżnenia: Honorowy obywatel Jarocina (1929)

Bibliografia:

PWB II (Jan Jajor)

J. Jajor, Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918–1918: materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005;

C. Łuczak, Dzieje Jarocina, Poznań 1998;

S. Pluta, I. Kaczmarek, R. Królak (red.), Od Jedności do niepodległości, Jarocin 2013.

Źródło ilustracji:

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie