Złotowski

Bruski [Jan] ks. prob. (w opracowaniu)

Czarnecki

Gbur

Jęsik

Koczorowski Jan

Noryśkiewicz Stefania

Pellowski {Pelowski} [Leon] ks. prob. (w opracowaniu)

Prądzyński Łucjan

Tomas Józef

Tyx

Zandrowicz