Westfalskie i Nadreńskie

Bluszcz Emanuel

Brejski Jan (w opracowaniu)

Eisop Wiktoria

Faustyniak Jan

Goralewski

Janasik Fr.

Janicki Stan[isław] (w opracowaniu)

Jankowiak St.

Kaszor Jan

Klaba Kl.

Konieczny A.

Konopczyńska Katarzyna

Koźlik Karol

Kroczyński St[anisław] (w opracowaniu)

Krzyżański Stan.

Kwiatkowski M[ichał]

Lipiński Michał

Lisowski Eickel

Ludwiczak

Lutomski Józef

Lutomski Stan.

Maik Jakub

Malinowski Ign[acy]

Michalczak

Michczyński A.

Morgielowa

Myśliwiec Wincenty

Nowicki Stan[isław]

Paszek Stan.

Pawlak W[ojciech]

Piecha Stan[isław]

Piechocki [Stefan] dr

Pordzik A[mbroży]

Ryba W.

Rzepka

Skorupka Jakub

Skraburski Jan (w opracowaniu)

Sołtysiak Franc.

Spychalski Fr.

Stangreszak P.

Stefczyk Robert

Szymański Stan[isław]

Środka Ludwik

Tomaszewski K.

Tomaszewski K.

Wilczkowiakowa Fr[anciszka]