Wejherowski

Dampca Andrzej

Ellward Józef

Jasiński Leon

Klińska Wanda

Kukowski Witold (w opracowaniu)

Majkowski Aleks[ander] (w opracowaniu)

Mokwa Marian (w opracowaniu)

Mściszewski Wł.

Najgrakowska Z.

Paszke Teofil

Rybka ## ks.

Schenk Franc.

Szczepański Ignacy

Tempska Wanda

Tomaszewska Halina

Wojciechowski Ign[acy]

Zakrzewski Stan[isław]