Wąbrzeski

Bolt [Feliks] ks. prob. (w opracowaniu)

Bratecki Filip (w opracowaniu)

Hulewicz Wacław (w opracowaniu)

Kłosowski Jan (w opracowaniu)

Potocka [Maria] hr (w opracowaniu)

Strzelewicz (w opracowaniu)

Szymański Józef (w opracowaniu)

Warmiński St. (w opracowaniu)

Zieliński Hier[onim] (w opracowaniu)

Zmijewski Kon. (w opracowaniu)