Tucholski

Borzyszkowski Ant[oni?] (w opracowaniu)

Kręcki [Franciszek Leon] (w opracowaniu)

Maciejkowski (w opracowaniu)

Połczyński [Janta] Leon (w opracowaniu)

Rzędkowski Klemens (w opracowaniu)