Toruński

Bagański Bogumił (w opracowaniu)

Czerwiński Antoni (w opracowaniu)

Dembek B[ernard Franciszek] ks. prob. (w opracowaniu)

Domżalski Jan (w opracowaniu)

Donimirski Jan (w opracowaniu)

Grabowski Maks[ymilian] (w opracowaniu)

Kladziński Roman (w opracowaniu)

Kowalski Ludwik (w opracowaniu)

Ktosiński Franc[iszek] (w opracowaniu)

Nowak Ignacy (w opracowaniu)

Piechowski Jan (w opracowaniu)

Porankiewiczówna M. (w opracowaniu)

Rabski Jan (w opracowaniu)

Roszak Jan dr (w opracowaniu)

Schulz T[eofil] ks. prob. (w opracowaniu)

Sulecki Jakub (w opracowaniu)

Szuman Władysław (w opracowaniu)

Wrycza Józef ks. (w opracowaniu)

Wysiński {Wyszyński} [Józef] ks. prob. (w opracowaniu)

Zyblewski Aleksy (w opracowaniu)

Zyblewski Józef (w opracowaniu)