Sztumski

Appelbaum Karol (w opracowaniu)

Donimirski K[azimierz] (w opracowaniu)

Grabowski Stan[isław] (w opracowaniu)

Majewski Wł. (w opracowaniu)

Muchowski Paweł (w opracowaniu)

Sierakowski St[anisław] (w opracowaniu)

Szypniewski P. (w opracowaniu)