Sycowski

Branicki

Dyrbach Edw[ard]

Hazulski Fr.

Maciejewski Jan

Müller Stefan

Noskowicz

Przykutowa [Bronisława] (w opracowaniu)

Ratajczak

Skolnik Józef

Stenzel Józef

Szułczyński Wł.