Strzeliński

Amrogowicz Bog[dan] (w opracowaniu)

Burzyński (w opracowaniu)

Buszkiewicz Franc[iszek] (w opracowaniu)

Olejnik Wawrzyn (w opracowaniu)

Paternoga Antoni (w opracowaniu)

Pelz Kazimierz (w opracowaniu)

Siemianowska W[anda] (w opracowaniu)

Stankowski Kazimierz (w opracowaniu)

Szeliga Stanisław (w opracowaniu)

Trzciński Edward (w opracowaniu)