Starogardzki

Batachowski Konrad (w opracowaniu)

Chmielewska Maria (w opracowaniu)

Chmielewski Józef (w opracowaniu)

Chojnacki Józef (w opracowaniu)

Gordon B[olesław] ks. prob. (w opracowaniu)

Górski Jan (w opracowaniu)

Hapka Marian (w opracowaniu)

Hassa Józef (w opracowaniu)

Jakobson Bogdan (w opracowaniu)

Karczyński [Cyryl] ks. prob. (w opracowaniu)

Karpiński Wł[adysław] ks. prob. (w opracowaniu)

Kłoś Jan (w opracowaniu)

Larysz O. (w opracowaniu)

Leziński Waw[rzyniec?] (w opracowaniu)

Maciejewski T. (w opracowaniu)

Mazurowski Antoni (w opracowaniu)

Nagórski Czesław (w opracowaniu)

Nagórski Zygmunt (w opracowaniu)

Nogajewski Konst[anty] (w opracowaniu)

Ossowski Hieronim (w opracowaniu)

Zakryś J[an] ks. prob. (w opracowaniu)