Śremski

Dłużak Wincenty

Flens {Frenz}  Wincenty  (w opracowaniu)

Frąckowiak Fr.

Gawrych Sylwester (w opracowaniu)

Gulcz Antoni

Jakubowski Fr[anciszek]

Konieczna Weronika

Kujawski Aleksander (w opracowaniu)

Lisiecki Arkadiusz ks. (w opracowaniu)

Matuszewski Sew[eryn] (w opracowaniu)

Mietliński Makary

Niemir Jan (w opracowaniu)

Nowicki Jan

Ratajczak Piotr

Siuda {Synda} Gracjan ks. (w opracowaniu)

Szczepkowski Wł[adysław Marek] (w opracowaniu)

Wierusz Antoni dr (w opracowaniu)

Wiśniewski A[ntoni] ks. prob. (w opracowaniu)

Zalewska Wł.