Średzki

Andrzejewski Ign[acy] (w opracowaniu)

Gaj Wacław (w opracowaniu)

Kupś Stanisław (w opracowaniu)

Kuźma Walenty (w opracowaniu)

Lesiński Wojc[iech] (w opracowaniu)

Liebekowa Bron[isława] (w opracowaniu)

Madaliński St[anisław K.] (w opracowaniu)

Majonka Marcin (w opracowaniu)

Mańkowski H[enryk] (w opracowaniu)

Mąkowski [Józef] (w opracowaniu)

Meissner M[ieczysław] ks. (w opracowaniu)

Nowakowski T. (w opracowaniu)

Palczewska Helena (w opracowaniu)

Piechowiak Roman (w opracowaniu)

Roszak Stanisław (w opracowaniu)

Waliszka Wacław (w opracowaniu)

Wize Feliks (w opracowaniu)

Wojciechowski J. (w opracowaniu)

Wojtczak Michał (w opracowaniu)

Wojtkowiak Józef (w opracowaniu)