Reszelski

Goczyna Józef (w opracowaniu)

Grosz Józef (w opracowaniu)

Schnarbach [Sylwester] Ant[oni] (w opracowaniu)

Śmieszny Antoni (w opracowaniu)