Pszczyński

Barciński Paweł (w opracowaniu)

Czardybon Wal[enty] (w opracowaniu)
Gierlotka Piotr (w opracowaniu)

Glenz {Glauca} Jan (w opracowaniu)

Jakubowski Fr. (w opracowaniu)

Jastrzewski Teodor (w opracowaniu)

Jęczmycha Jan (w opracowaniu)

Kapica Józef (w opracowaniu)

Kapicówna Zofia (w opracowaniu)

Kędzior {Kędziora} Jan (w opracowaniu)

Koziełek {Kocelek} [Franciszek] ks. (w opracowaniu)

Ligoń Jan (w opracowaniu)

Miczek Franc[iszek, ks.] (w opracowaniu)

Mildner [Jan] (w opracowaniu)

Nawrocki Franc[iszek] (w opracowaniu)

Niewiadomski Jan (w opracowaniu)

Niezgoda Fr. (w opracowaniu)

Nowak Paweł (w opracowaniu)

Pieca Franciszek (w opracowaniu)

Piegzik {Piegryjka} Franc[iszek] (w opracowaniu)

Pilosz Augustyn (w opracowaniu)

Pilot {Pitoł} Jan (w opracowaniu)

Romańczyk K. (w opracowaniu)

Rozmus {Rosmusa} Franc[iszek] (w opracowaniu)

Rudy Jan (w opracowaniu)

Setnik Paweł (w opracowaniu)

Stabik Karol (w opracowaniu)

Sujka Paweł (w opracowaniu)

Szaruga Paweł (w opracowaniu)

Świątkówna Anna (w opracowaniu)

Świerkota Franciszek (w opracowaniu)

Urbańczyk [Franciszek?] (w opracowaniu)

Wawrzycha Fr[anciszek] (w opracowaniu)

Wierowa Otylia (w opracowaniu)

Wójcik Tomasz (w opracowaniu)

Wziętek Fr[anciszek] (w opracowaniu)

Zając Fr[anciszek] (w opracowaniu)

Zborek Franc[iszek] (w opracowaniu)

Żechoń Jan (w opracowaniu)