Ostrzeszowski

Banasiak Jna [Jan] (w opracowaniu)

Gorgolewska M. (w opracowaniu)

Jakubczak (w opracowaniu)

Kantecki Ludwik (w opracowaniu)

Krzywiński K. (w opracowaniu)

Muczak Jan (w opracowaniu)

Piątek Teofil (w opracowaniu)

Rudnicki Franc[iszek] (w opracowaniu)

Ruszczyński [Franciszek] ks. (w opracowaniu)

Sokołowski (w opracowaniu)

Szukalski [Franciszek Ksawery] ks. (w opracowaniu)