Ostrowski

Bogucki Antoni (w opracowaniu)

Brodowski Józef [Aleksander?] (w opracowaniu)

Kędzierski Bon. (w opracowaniu)

Konieczny Michał (w opracowaniu)

Kostrzewski [Kazimierz] ks. (w opracowaniu)

Kozalówna {Koralówna} Maria (w opracowaniu)

Lasota Piotr (w opracowaniu)

Lipski Wojciech (w opracowaniu)

Matczak {Metczak} Wojciech (w opracowaniu)

Michalak Ignacy (w opracowaniu)

Pasikowski Konst[anty] (w opracowaniu)

Pawlicka Kazimiera (w opracowaniu)

Rowiński Stefan (w opracowaniu)

Szembek Bogdan (w opracowaniu)

Szymański Tom[asz] (w opracowaniu)

Wasiak {Waszak} Michał (w opracowaniu)

Wojtysiak Jan (w opracowaniu)

Zieliński Jan (w opracowaniu)