Opolski

Baran Józef (w opracowaniu)

Bienjusa {Bienjusza} K[arol] (w opracowaniu)

Drahs Zuzanna (w opracowaniu)

Drap Robert (w opracowaniu)

Drzymała Ign[acy] (w opracowaniu)

Duda Jan (w opracowaniu)

Gawoł Józef (w opracowaniu)

Gawrych Alojzy (w opracowaniu)

Gnisza Józef (w opracowaniu)

Grzechlik Andrzej (w opracowaniu)

Jagła Franc. (w opracowaniu)

Jędrzejczyk [Leopold] ks. (w opracowaniu)

Kakowski F. (w opracowaniu)

Koraszewska [Franciszka] (w opracowaniu)

Koraszewski Br[onisław] (w opracowaniu)

Koraszewski Tadeusz (w opracowaniu)

Koschny Paweł (w opracowaniu)

Kotula Winc[enty] (w opracowaniu)

Kurpas Alojzy [ks.] (w opracowaniu)

Kurpierz {Kurpiesz} Franciszek (w opracowaniu)

Langosz Józef (w opracowaniu)

Malik Agn[ieszka] (w opracowaniu)

Michałowska Stefania (w opracowaniu)

Nogosaek Agn[iesza] (w opracowaniu)

Nogosek Paweł (w opracowaniu)

Paczewska Kazimiera (w opracowaniu)

Pasoń Piotr (w opracowaniu)

Pikos Tadeusz (w opracowaniu)

Pogrzeba Fr[anciszek] ks. (w opracowaniu)

Schejca P[aweł] (w opracowaniu)

Słowik Jan (w opracowaniu)

Spachacz Tomasz (w opracowaniu)

Świerca Jan (w opracowaniu)

Świerz (w opracowaniu)

Tesser (w opracowaniu)

Warzecha J. (w opracowaniu)

Woszlek Tomasz (w opracowaniu)

Złotko Wawrzyn (w opracowaniu)