Olsztyński

Barczewski [Walenty] ks. prob. (w opracowaniu)

Boracki Stan[isław] (w opracowaniu)

Bratt Wawrzyn (w opracowaniu)

Czeszka Andrzej (w opracowaniu)

Fintak Antoni (w opracowaniu)

Hanowski [Jan, ks?] (w opracowaniu)

Hermański Aug. (w opracowaniu)

Kemer (w opracowaniu)

Łęgowski [Józef] (w opracowaniu)

Maćkowiak Stan[isław] (w opracowaniu)

Mulczyński [Władysław] (w opracowaniu)

Pieniężny Seweryn (w opracowaniu)

Radomski Tadeusz (w opracowaniu)

Rohloff Kazimierz (w opracowaniu)

Szulc Wiktor (w opracowaniu)

Wojnowski T[adeusz] (w opracowaniu)

Zakrzewski [Stanisław] (w opracowaniu)

Żurawski Stanisław (w opracowaniu)