Odolanowski

Bartosz Antoni (w opracowaniu)

Biegański Fr. (w opracowaniu)

Bordala Wł. (w opracowaniu)

Glabiszówna Jadw[iga] (w opracowaniu)

Pacyna Wojc[iech] (w opracowaniu)

Schroeder Nik[odem] (w opracowaniu)

Stodolny Piotr (w opracowaniu)

Sujko Józef (w opracowaniu)

Szreybrowski K[azimierz] ks. (w opracowaniu)