Nowotomyski

Bartkowiak Piotr

Krusia Stan.

Kujawa Jan

Lisek Wawrzyn

Loba Wojciech

Łącki[-Korzbok] Stan[isław], hrabia (w opracowaniu)

Maciaszek {Matyaszek} St[anisław] ks. (w opracowaniu)

Ulanowski Cz[esław]

Żmidziński {Zmidziński} Al[eksander] ks (w opracowaniu)