Nowotomyski

Bartkowiak Piotr (w opracowaniu)

Krusia Stan. (w opracowaniu)

Kujawa Jan (w opracowaniu)

Lisek Wawrzyn (w opracowaniu)

Loba Wojciech (w opracowaniu)

Łącki[-Korzbok] Stan[isław], hrabia (w opracowaniu)

Maciaszek {Matyaszek} St[anisław] ks. (w opracowaniu)

Ulanowski Cz[esław] (w opracowaniu)

Żmidziński {Zmidziński} Al[eksander] ks (w opracowaniu)