Nidzicki

Małecki Jan

Działowski G[ustaw ks.] dr (w opracowaniu)

Krysiewicz Adam

Krysiewiczówna W.

Przybyszewski Tad[eusz]

Zielke Kazimierz