Mogileński

Bauza Teofil (w opracowaniu)

Chojnacka Zofia (w opracowaniu)

Cieślewicz Mateusz  (w opracowaniu)

Deresiewiczowa J[oanna] (w opracowaniu)

Grudzinski Franc[iszek] (w opracowaniu)

Jankowski Sylwester (w opracowaniu)

Jasiński Wł[adysław ks.] (w opracowaniu)

Konieczka Andrzej (w opracowaniu)

Kozłowski Franc[iszek] (w opracowaniu)

Kwiatkowski R[oman] (w opracowaniu)

Meller Michał (w opracowaniu)

Szenicowa Apolonia (w opracowaniu)

Szumlański Stefan (w opracowaniu)

Zieliński Feliks (w opracowaniu)