Międzychodzki

Brukwicki

Chłapowski K[onstanty Hubert]

Olech Marcin

Rutkowski Napoleon (w opracowaniu)

Wołyński Nep[omucen]