Leszczyński

Filipowski Józef

Górecki Józef (w opracowaniu)

Kosowski [Kossowski?] Józef

Małolepszy [Malepszy?] Tomasz

Ruszczyński Adam (w opracowaniu)

Świderski [Stanisław ks.] (w opracowaniu)