Krotoszyński

Biegański Józef

Cieślicki Ignacy

Czarnecki Józef (w opracowaniu)

Fibak Michał (w opracowaniu)

Gajowczyk [Ignacy] (w opracowaniu)

Kaczmarek Franc[iszek]

Lepa Kazimierz

Patalas Marcin

Śniatała Stan[isław] ks. (w opracowaniu)

Świst Jan

Zmyślony Stan[isław] (w opracowaniu)