Kluczborski

Bienek Franc[iszek]

Ciesielska Regina

Ciszak Antoni

Jankos Wojciech

Jaronia Jan dr

Joniens Józef

Kapinos Michał

Kubis Emil (w opracowaniu)

Mencel Stanisław

Plewnia Jan

Przewłok Bernard

Przewłok Tomasz

Szłapka Walenty

Szyguła Wawrz.

Wolnic Szymon