Gnieźnieński

Bratkowski Stefan ks. (w opracowaniu)

Chmara Jan

Frankowska Stanisława

Gdeczykowa Pelagia  (w opracowaniu)

Kasprowicz Bolesław  (w opracowaniu)

Kozłowiczowa Wiktoria

Pągowski Stanisław  (w opracowaniu)

Prieba [Priebe] Jan

Przybysławski M.

Smykalina Zuzanna

Świniarski Alojzy

Wierbiński Stanisław