Informacje

Polski Sejm Dzielnicowy, zwołany w 1918 r., był doniosłym wydarzeniem w historii Polski. Wieńczył wieloletnie starania o odzyskanie niepodległości, wykorzystywał legalną drogę i zbiorowy wysiłek, otwierał drogę do przejęcia przez Polaków pełni władzy i odrodzenia zjednoczonej Polski. W ciągu pół miesiąca wybrano ok. 1400 delegatów ze wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i z głębi Rzeszy. Po raz pierwszy w historii Polski kobiety skorzystały z praw wyborczych.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk podjęło się opracowania słownika delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy, kontynuując w tym zakresie działania Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, a także zorganizowania wystaw i edycji źródeł. Cykl wystaw Mocą prawa…, nie krwawym orężem rozpoczęto w grudniu 2017 r., przypominając członków PTPN organizujących Sejm i w nim uczestniczących. Wystawa ta była prezentowana w PTPN, później podczas uroczystego Koncertu Marszałkowskiego w holu Auli UAM, a następnie w holu Collegium Minus UAM. Dzięki współpracy z kilkoma instytucjami przygotowano wystawy ukazujące udział w Sejmie trzech powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego i wrzesińskiego. Zapraszamy do współpracy kolejne powiaty!

Baza delegatów na Sejm ma ukazać, kto w nim uczestniczył, jakie były  losy poszczególnych osób przed, na  i po Sejmie. Wdzięczni będziemy za wszelkie informacje, dokumenty, fotografie, dotyczące Sejmu i delegatów przekazane na adres PTPN (61-729 Poznań, ul. S. Mielżyńskiego 27/29; sekretariat@ptpn.poznan.pl). Umożliwią nam one uzupełnianie brakujących danych.

Pierwsza, próbna odsłona Bazy delegatów następuje w czasie obrad II Kongresu Towarzystw Naukowych. W tych dniach, 14 i 15 września 2018 r., otwieramy wystawy. Pierwszą, o delegatach z powiatu jarocińskiego,  zobaczyć będzie można w Collegium Minus UAM, a następnie w siedzibie PTPN, drugą, o delegatach z powiaty wrzesińskiego, w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

·        

 

W celu godnego przypomnienia tamtych dni Fundacja Zakłady Kórnickie wspólnie z Wojewodą Wielkopolskim zainicjowała powstanie partnerstwa szeregu instytucji i organizacji, którego celem jest zorganizowanie obchodów 100. rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Obok PTPN przystąpili do niego: Konwent Starostów Wielkopolski, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Unia Wielkopolan, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu.

W Sejmie RP w Warszawie i na Starym Rynku w Poznaniu otwarta zostanie specjalna wystawa, a 14 listopada przy poznańskim ratuszu odbędzie się inscenizacja zwołania Sejmu zapowiadająca wielką uroczystość w dniu 2 grudnia 2018 r. przypominającą przemarsz delegatów i obrady Sejmu sprzed stu lat. Patronat nad głównymi obchodami objął Marszałek Sejmu. Wszystkie informacje o tych wydarzeniach zamieszczane będą na stronie Fundacji (www.fzk.pl). Do udziału zaproszone zostały reprezentacje powiatów uczestniczących w Sejmie, organizacji społecznych i wszystkich, którym bliska jest rocznica odzyskania niepodległości. Szczególne miejsca mają zająć w tym wydarzeniu potomkowie delegatów na Sejm. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Fundacją Zakłady Kórnickie (62-035 Kórnik, al. Flensa 2B; psd@fzk.pl).

Patronat honorowy:

Prymas Polski abp Wojciech Polak

Sponsorzy: