Na sejmie reprezentował: Powiat krotoszyński

Data urodzenia: 25/07/1871

Miejsce urodzenia: Rochy

Miejsce śmierci: Kobylino

Rodzina:

Ojciec: Andrzej

Matka: Justyna Nowacka

Dzieci: Albina, Marianna, Franciszek

Wykształcenie: Mistrz krawiecki

Działalność przed PSD: Współorganizował strajk szkolny w 1906 r. Będąc członkiem Rady Miejskiej, odważnie bronił interesów Polaków. W listopadzie 1918 r. odbywały się w Kobylinie wiece patriotyczne.

Działalność po PSD: Po powrocie z Poznania, Gajowczyk przedstawił sprawozdanie ze zjazdu. Powołano do życia Radę Ludową w Kobylinie. Prezesem został Antoni Bukolt, zastępcą Ignacy Gajowczyk. W tym samym dniu, 7 grudnia 1918 r. powstała Straż Ludowa, której komendantem został Ignacy Gajowczyk. Przejęcie władzy przez Radę Ludową stało się równoznaczne z przystąpieniem Kobylina do powstania skierowanego przeciwko Niemcom. Na apel Komendanta Straży Ludowej 3 stycznia 1919 r., zebrało się w Kobylinie ponad 70-ciu ochotników, uzbrojonych w kilkanaście karabinów i 4 dubeltówki. Dokonali oni bezkrwawego odbicia dworca kolejowego, poczty i ratusza. We wszystkich urzędach w Kobylinie pojawili się Polacy. 13 stycznia 1919 r. dowództwo nad kobylińską kompanią powstańczą objął Władysław Garstka. W połowie stycznia kompania liczyła już 120 ochotników i została wcielona do regularnych wojsk wielkopolskich. Natomiast w Kobylinie została Straż Ludowa pod komendą Ignacego Gajowczyka (do lipca 1919 r.). Walczył w okolicy Zdun, Miejskiej Górki i Konarzewa. Zgłosił się ochotniczo do wojska walczącego na froncie wschodnim. W Kobylinie w budynku szkolnym urządzono szpital dla rannych powstańców. Mieszkańcy miasta wspierali także front pod Rawiczem w styczniu i lutym 1919 r. Ignacy Gajowczyk w 1922 r. zorganizował w Kobylinie Towarzystwo Powstańców i Wojaków, zostając jego długoletnim prezesem. Był jednym z inicjatorów budowy pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich, który odsłonięto w maju 1938 r. Działał także w Kurkowym Bractwie Strzeleckim, wybrany w 1934 r. na prezesa. Po wybuchu II wojny światowej zorganizował Straż Obywatelską. Następnie ścigany przez Gestapo, ukrywał się na terenie powiatu śremskiego pod nazwiskiem Jan Markowski. Po wojnie kilkukrotnie odznaczony.

Miejsce spoczynku: Cmentarz parafialny w Kobylinie

Bibliografia:

  1. Łukomski, biogram Ignacego Gajowczyka, w: Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich

     1918-1919, redakcja naukowa A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 93-94.

  1. Kiwerska, Pod pruskim zaborem, w: Kobylin. Zarys dziejów, ze wstępem i red. S. Sierpowskiego,

     Kobylin 1990, s. 137-144;

„Kronika Krotoszyńska”, pod red. H. Ławniczaka, nr  88.

Uwagi:


Źródło obrazka: