Na sejmie reprezentował: powiat Koźmiński

Data urodzenia: 17/02/1873

Miejsce urodzenia: Moglina

Data śmierci: 13/07/1925

Miejsce śmierci: Borek Wlkp.

Rodzina:

Ojciec: Faustyn Borecki

Matka: Katarzyna Barańska

Wykształcenie: W latach 1879 – 87 uczęszczał do szkół w Mogilnie, a od 1892 do 1894 r. uczył się w gimnazjum w Inowrocławiu, gdzie uzyskał maturę 7 II 1894 r. i wkrótce złożył prośbę o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Studiował w nim do 1897 r., a w 1897 – 98 odbył jeszcze tzw. Practicum w Gnieźnie. 24 II 1898 r. przyjął świecenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikary w Gostyniu, a następnie od 1 XII 1900 r. w Borku, gdzie 7 IV 1904 r. objął probostwo. Był też notariuszem dekanalnym, a w 1912 r. został prodziekanem, w 1915 r. dziekanem boreckim.

Działalność przed PSD: Uczestniczył w polskim życiu narodowym, m.in. biorąc udział w zebraniach, na których krytykowano pruską ustawę kolonizacyjną. Przykładem może być zebranie w Koźminie 18 IX 1904 r., obradujące pod przewodnictwem ks. Ludwika Jażdżewskiego. Wchodził też w skład polskiego powiatowego Komitetu Wyborczego w Koźminie jako przedstawiciel obwodu boreckiego. W 1907 – 25 pełnił funkcje prezesa rady nadzorczej spółki „Rolnik” w Borku, a także wiceprezesa i sekretarza, później członka, następnie prezesa rady nadzorczej Banku Ludowego w tej samej miejscowości. Od 1910 był członkiem powiatowego komitetu Tow. Czytelni Ludowych w Koźminie, a także patronem Katolickiego Tow. Robotników Polskich w Borku. Był członkiem Rady Ludowej i Rady Robotniczo - Żołnierskiej w Borku.

Bibliografia:

  • Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis pro Anno Domini […] 1898 – 1920;
  • Sprawozdanie Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na poznańskie i Prusy Zachodnie za r. 1907, s. 4: Borek;  toż za r. 1916, za r. 1925;
  • Rzepecki Karol, Naprzód czy wstecz? Pobudki wyborczej tom II. Wedle źródeł autentycznych zestawił i opracował …P. 1912, s 95;
  • Wojciechowska Maria, Materiały do dziejów katolickich towarzystw robotników polskich w Wielkopolsce. „Poznańskie Studia Teologiczne” T. 6: 1986, 403;  Festschrift, 1905;
  • Księga pam. II Zjazdu Wychowanków i Wychowawców Liceum i Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 1961, s. 91;  „Dziennik Poznański” 1908 nr 122, 1910 nr 274;
  • „Robotnik”, tygodnik związku Katolickich Towarzystw Robotników Polskich, 1911 nr 16 (dod.);  „Wiarus Polski”, pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświecone oświacie i sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym, Bochum 1896 nr 50, nr 139;
  • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu KA 68; Archiwum Państwowe w Poznaniu NP. 6150 f.457;
  • Akta Naczelnego Prezydium Prowincji Poznańskiej w APP, 6153 f.30, PP 3191.